Technische beleidsontwikkeling

Sport bestaat bij de gratie van vrijwilligheid. Dat moet ook zo blijven, want anders is er geen draagvlak meer in de maatschappij. Tegelijk worden er steeds hogere eisen gesteld aan het runnen van een sportorganisatie. De wens om de technische aansturing te professionaliseren wordt steeds groter.

Een professional binnen een vrijwillig kader levert onmiskenbaar vele voordelen op. De technisch coördinator is de aangewezen persoon die technisch beleid kan opstellen, voorbereiden en uitvoeren onder auspiciën van het bestuur.

Sportsvision heeft veel ervaring met deze technische begeleiding en kan teams daarin goed op weg helpen.

Sportsvision kan bijdragen in de opzet van een gestructureerd talentontwikkelingsprogramma. Nederlandse bonden hanteren hiervoor het Long Term Atlete Development (LTAD), afkomstig uit Canada. Daarin wordt afgestapt van het idee van categorieën en leeftijden en worden ontwikkelingsfasen als uitgangspunt gezien voor talentherkenning en -ontwikkeling.

Het LTAD-model implementeren in een bestaande organisatie die de talentontwikkeling vele jaren via een bepaalde wijze heeft georganiseerd, is vaak een tijdrovend en moeizaam proces.

Door onze kennis van de sportcultuur en het LTAD-model kunnen wij de intermediair zijn in het implementeren van het LTAD-model binnen uw organisatie.

Sportsvision kan ondersteunen bij bijvoorbeeld interventieprojecten en goede doelen projecten. Bijvoorbeeld door het schrijven van fysieke voorbereidingsplannen en het geven van clinics en/of workshops.

Voor bonden, districten/gewesten, verenigingen of particuliere sportaanbieders kunnen wij technische beleidsplannen schrijven en implementeren. Hoe zit de opleidingsstructuur er uit? Welke faciliteiten moeten worden gerealiseerd? In het verleden hebben we diverse beleidsplannen (mede) ontwikkeld.